In this corner, hope

BBC World Service visits ParkinsonSport.nl’s Rock Steady Boxing Het Gooi in the Netherlands

Listen now!

Rock Steady Boxing

Rock Steady Boxing (RSB) is een innovatief en beproefd fitness- en boksprogramma voor mensen met Parkinson. Een van de weinige, zo niet enige, sporten die aan de belangrijkste criteria voldoet voor sporten met Parkinson.

Bron: Rock Steady Boxing

Rock Steady Boxing

RSB

Rock Steady Boxing is een Amerikaanse non-profit organisatie, die mensen met Parkinson hoop geeft, door het aanbieden van een fitness programma dat is gebaseerd op non-contact boksen.

Rock Steady Boxing

In de RSB Gym

In de RSB gym zijn de oefeningen grotendeels gebaseerd op bokstraining. Boksers trainen voor optimale behendigheid, snelheid, spierkracht, nauwkeurigheid, oog-handcoordinatie, voetenwerk en algehele kracht om je te verdedigen tegen tegenstand en tegenstanders. Bij RSB is Parkinson de tegenstander. Trainingen varieren in doel en vorm, maar elke training is intensief en bedoeld om de eigen verwachtingen van de boksers te overtreffen.

Rock Steady Boxing

Research

Verschillende studies uit de jaren ’80 en ’90 ondersteunen de veronderstelling dat intensieve sport, met de nadruk op grote bewegingen, evenwicht, kracht en ritme, een gunstig effect zouden kunnen hebben op beweging, lenigheid, houding, lopen en dagelijkse handelingen. Recente studies, vooral die van Cleveland Clinic, wijzen op het concept van ‘gedwongen’ oefeningen en lijken erop te wijzen dat bepaalde vormen van sport een beschermend effect op hersencellen kunnen hebben. En dat zou de ziekte misschien kunnen vertragen.

RSB (English)

Rock Steady Boxing

RSB (EN)

Rock Steady Boxing, a 501 (c)(3) nonprofit organization, gives people with Parkinson’s disease hope by improving their quality of life through a non-contact boxing based fitness curriculum.

Rock Steady Boxing

In the RSB Gym

In our gym, exercises are largely adapted from boxing drills. Boxers condition for optimal agility, speed, muscular endurance, accuracy, hand-eye coordination, footwork and overall strength to defend against and overcome opponents. At RSB, Parkinson’s disease is the opponent. Exercises vary in purpose and form but share one common trait: they are rigorous and intended to extend the perceived capabilities of the participant.

Rock Steady Boxing

Research

Various studies in the 1980s and 1990s supported the notion that rigorous exercise, emphasizing gross motor movement, balance, core strength, and rhythm, could favorably impact range of motion, flexibility, posture, gait, and activities of daily living. More recent studies, most notably at Cleveland Clinic, focus on the concept of intense “forced” exercise, and have begun to suggest that certain kinds of exercise may be neuro-protective, i.e., actually slowing disease progression.

The mission of Rock Steady Boxing is to empower people with Parkinson’s disease to fight back.

Rock Steady Boxing

Rock Steady Boxing Headquarters

Neem contact op met de mensen van RSB in Indianapolis als je meer wilt weten over het programma. Get in touch

Rock Steady Boxing Affiliates Nederland

Affiliates zijn door Rock Steady Boxing Indianapolis gecertificeerde aanbieders ('locaties') van het RSB programma. | Affiliates are RSB Indianapolis certified locations, offering the RSB programme.